இன்றைய சிந்தனை.* 04.01.2023. - புதன்.

*இன்றைய சிந்தனை.* 04.01.2023. - புதன். வெற்றி என்பது முடிவும் அல்ல. தோல்வி என்பது வீழ்ச்சியும் அல்ல. இரண்டுமே அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கானது. *- முகம்மது அலி.* *இனிய காலை வணக்கம்.*🙏

கருத்துகள்