சமுதாயத்தின் மீது ஈடுபாடு கொண்டு விழிப்புணர்வு படைப்புக்களை வழங்கி வரும் ,ஓய்வின்றி உழைத்து வரும் மூத்த பத்திரிகையாளர் பண்பாளர் நமது மண்வாசம் மாத இதழ் ஆசிரியர் இனிய நண்பர் ப . திருமலை அவர்களுக்கு இனிய திருமண நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் . கவிஞர் இரா . இரவி

சமுதாயத்தின் மீது ஈடுபாடு கொண்டு விழிப்புணர்வு படைப்புக்களை வழங்கி வரும் ,ஓய்வின்றி உழைத்து வரும் மூத்த பத்திரிகையாளர் பண்பாளர் நமது மண்வாசம் மாத இதழ் ஆசிரியர் இனிய நண்பர் ப . திருமலை அவர்களுக்கு இனிய திருமண நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் . கவிஞர் இரா . இரவி

கருத்துகள்