நல்லாசிரியர் விருது பெற்றவர்களுக்கு வருடா வருடம் பாரட்டு விழா நடத்தி மகிழும் விக்டோரியா எட்வர்ட்டு மன்றத்தின் செயலர் இஸ்மாயில் அவர்களுக்கு தீண்டாதே தீயவை நூல் வழங்கி பாராட்டிய வேளை.

கருத்துகள்