மகாகவி பாரதியார் நினைவுநாளை முன்னிட்ட மாலையிட்டு மரியாதை செலுத்தினார்கள்.உடன் ரே.கார்த்திகேயன், ரித்தீஷ் பாபு,கவிக்குயில் இரா.கணேசன்.இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்

மகாகவி பாரதியார் நினைவுநாளை முன்னிட்ட மாலையிட்டு மரியாதை செலுத்தினார்கள்.உடன் ரே.கார்த்திகேயன், ரித்தீஷ் பாபு,கவிக்குயில் இரா.கணேசன்.இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்

கருத்துகள்