படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

 படத்திற்கு  ஹைக்கூ  !  கவிஞர் இரா.இரவி !


எங்கு வைத்தாலும் 

எப்படி வைத்தாலும் 

அழகுதான் ரோசாக்கள்.

கருத்துகள்