படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

 
படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !


எந்த வண்ணத்திலிருந்தாலும் 

உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்கின்றன 

ரோசாக்கள் !

கருத்துகள்