தற்கொலை ! கவிஞர் இரா .இரவி !

தற்கொலை !            கவிஞர் இரா .இரவி !

முட்டாள்களின்
மூடச்செயல்
தற்கொலை !
தன்னம்பிக்கையற்றவர்களின்
தரமற்ற செயல்
தற்கொலை !
தாழ்வு மனப்பான்மையின்
வெளிப்பாடு
தற்கொலை !
கோழைகளின்
கோழைத்தனம்
தற்கொலை !
பகுத்தறிவு மனிதனுக்கு
அழகற்ற செயல்
தற்கொலை !
அவலம் கேவலம்
செயற்கை மரணம்
தற்கொலை !
தீர்வு அல்ல
தீராத அவச்சொல்
தற்கொலை !
மனச்சிதைவால்
உயிர்ச்சிதைவு
தற்கொலை !
முடிவு அல்ல தொடக்கம்
உறவுகளின் துக்கம்
தற்கொலை !
முடிவல்ல ஆரம்பம்
பெற்றோரின் துன்பம்
தற்கொலை !
மடத்தனத்தின் உச்சம்
உயிர் போவதே மிச்சம்
தற்கொலை !
வாழ்க்கை ஒருமுறைதான்
வீணடிப்பது முறையோ ?
தற்கொலை !
உங்களின் செயலால்
உறவுகளுக்கு இன்னல்
தற்கொலை !
தலைமுறைக்கே அவமானம்
காற்றில் பறக்கும் மானம்
தற்கொலை !
ஒரே பிறப்பு உண்மை
மறு பிறப்பு பொய்
தற்கொலை ?
கோடிகள் கொடுத்தாலும்
மீட்க முடியாது உயிர்
தற்கொலை ?
உன்னால் உருவானதல்ல உன்னுயிர்
உனக்கேது உரிமை
தற்கொலை ?
சாதிக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள்
உயிர் மாய்க்கும் குறையற்றவர்கள்
தற்கொலை ?
ஒழியட்டும் ஒழியட்டும்
உலகை விட்டு ஒழியட்டும்
தற்கொலை !
முற்றுப்புள்ளி வைத்திடுவோம்
முடிவு கட்டுவோம்
தற்கொலைக்கு !
வாழட்டும் வாழட்டும் உயிர்கள்
இயற்கையாக வரட்டும் மரணம்
வேண்டாம் வேண்டாம் தற்கொலை .

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்