ஓலைச்சுவடி முதல்! கவிஞர் இரா .இரவி !

http://www.dinamani.com/specials/kavithaimani/2017/jul/03/%E0%AE%93%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AE%BF-%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D--%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9E%E0%AE%B0%E0%AF%8D-%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE-%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%BF-2731060.html


ஓலைச்சுவடி முதல்! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஓலைச்சுவடி முதல் கணினி வரை நிலைத்தது 
ஒப்பற்ற இலக்கியமான நமது திருக்குறள் !

ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுதியது 
இன்னும் இன்றும் என்றும் நிலைத்து நிற்கும் !

எக்காலமும் முக்காலமும் பொருந்துவது 
எல்லா நாட்டவருக்கும் பொருந்துவது !

எல்லா மதத்தவர்க்கும்  பொருந்துவது 
எல்லா இனத்தவருக்கும் பொருந்துவது !

வாழ்வியல் நெறி கற்பிக்கும் திருக்குறள் 
வாழ்வின் பொருள் கூறும் திருக்குறள் !

மனிதனை மனிதனாக வாழவைக்கும் 
மனதின்  வன்மம் அழிக்கும்  திருக்குறள் !

நேர்மை வாய்மை உண்மை உணர்த்தும் 
நேர்மையாளர்கள் கடைப்பிடிக்கும்  திருக்குறள் ! 

சினம் அடக்கி வாழ்வில் சிறக்க வைக்கும் 
சிந்திக்க வைத்து ஒளி ஏற்றும் திருக்குறள் ! 

நன்றி மறக்காதிருக்க அறிவுறுத்தும் திருக்குறள் 
நல்வாழ்வு வாழ்ந்திட வழி  கூறும்  திருக்குறள்  !

பகைவனுக்கும் மன்னிப்பு வழங்கிடும்  திருக்குறள் 
பண்பை  படிப்போருக்குப்  புகட்டிடும்  திருக்குறள் !

இரண்டே  அடிகளில் உலகம்  அளந்த  திருக்குறள் 
இனிவரும் தலைமுறையும் படிக்கும்  திருக்குறள் !

உலகஅறிஞர்கள் உணர்ந்து போற்றும் திருக்குறள் 
உலகம் முழுவதும்  அறியப்பட்ட திருக்குறள் !

இரசியாவின் பாதுகாப்பு அறையில் திருக்குறள் 
ரசிகர்களை  உலக அளவில் பெற்றுள்ள திருக்குறள் !

ஆங்கிலேயர் எல்லீசர் பாராட்டிய திருக்குறள் 
அனைவரும் ஏற்கும் அற்புதம் திருக்குறள் !

தாயிற்கும் மேலானது அறமென்றது திருக்குறள் 
தன்னலம் விட பொதுநலம் மேலென்பது திருக்குறள் !

மது அருந்தாதே என்று அறிவுறுத்தும் திருக்குறள் 
மதியை இழப்பாய் என எடுத்துரைக்கும்  திருக்குறள் !

ஆள்வோருக்கு அறிவுரை நல்கும் திருக்குறள் 
அறிவுரைப்படி நடந்தால் சிறக்க வைக்கும் திருக்குறள் !

ஈடு இணையற்ற உயர்ந்த இலக்கியம்  திருக்குறள் 
ஈடு கொடுத்து நிலைத்து நிற்கும் திருக்குறள் !

வருங்காலத்திலும் நிலைத்து நிற்கும் திருக்குறள் 
வளமான கருத்துக்களின் கருவூலம் திருக்குறள் !

தமிழை அறியாதோரும் அறிந்துள்ள திருக்குறள் 
தமிழுக்கு வான்புகழ் வழங்கிய திருக்குறள் !

பாரதியார் பாட்டில் பாராட்டிய திருக்குறள் 
பாரதிதாசன் பாட்டில் புகழ்ந்த திருக்குறள் !

ஓலைச்சுவடி முதல் அலைபேசித் திரை வரை 
ஓங்கி உரைக்கும் ஒலிக்கும் ஒப்பற்ற திருக்குறள் !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்