மதுரையில் எம் .ஜி .ஆர் . நூற்றாண்டு விழா சிறப்பாக நடத்துவதற்கு ஒத்துழைப்பு நல்கிய சுற்றுலா அலுவலர் எஸ் .எம் . ஸ்ரீ பாலமுருகன் அவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் விருது வழங்கிப் பாராட்டினார்

மதுரையில் எம் .ஜி .ஆர் . நூற்றாண்டு விழா சிறப்பாக நடத்துவதற்கு ஒத்துழைப்பு நல்கிய சுற்றுலா அலுவலர் எஸ் .எம் . ஸ்ரீ பாலமுருகன் அவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் விருது வழங்கிப் பாராட்டினார்.

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்