தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் எழுதிய நூல்கள் சங்க இலக்கியச் சாறு,கவிதை ஒளி வெளியீட்டு விழா .நாள் 30.7.2017 மாலை 6 மணி இடம் மதுரை நியூ காலேஜ் ஹவுஸ் .

தமிழ்த்  தேனீ முனைவர்  இரா .மோகன் எழுதிய நூல்கள் சங்க இலக்கியச் சாறு,கவிதை ஒளி வெளியீட்டு விழா .நாள் 30.7.2017 மாலை 6 மணி இடம்  மதுரை  நியூ காலேஜ்  ஹவுஸ் .


கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்