மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றானவர் இனியவர் மனிதத்தேனீ இரா .சொக்கலிங்கம் அவர்களுக்கு இனிய திருமண நாள் நல் வாழ்த்துகள் .கவிஞர் இரா .இரவி

மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றானவர் இனியவர் மனிதத்தேனீ இரா .சொக்கலிங்கம் அவர்களுக்கு இனிய திருமண நாள் நல் வாழ்த்துகள் .கவிஞர் இரா .இரவி .

கருத்துகள்