சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் உள்ள விமான நிலையத்தில் உலகப் பொதுமறையான திருக்குறள் எழுதி வைத்துள்ளனர் .பாராட்டுக்கள் .படம் கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் உள்ள விமான நிலையத்தில் உலகப் பொதுமறையான திருக்குறள் எழுதி வைத்துள்ளனர் .பாராட்டுக்கள் .படம் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்