கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான் அவர்களுக்கு மதுரை இலக்கிய மன்றத்தின் சார்பில் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான் அவர்களுக்கு மதுரை இலக்கிய மன்றத்தின் சார்பில் நினைவேந்தல் நிகழ்வு .மதுரை இலக்கிய மன்றத்தின் தலைவர் அவனி மாடசாமி ,காப்பாளர் புலவர் சோமு ,உசைன்   மீரா பாரதி தேசிய பேரவை ஜான் மோசஸ் ,அருட்தந்தை ஆனந்த ராஜ் ,திருமலை,கவிஞர்கள் இரா .இரவி ,துளிர் ,கவி முத்து ,மணி கலந்து கொண்டனர்
கருத்துகள்