கவிதை எழுதுவோம் ! கவிஞர் இரா ,.இரவி ! நன்றி தினமலர் நாளிதழ்

கவிதை  எழுதுவோம் ! கவிஞர் இரா ,.இரவி !
நன்றி தினமலர் நாளிதழ் !

கருத்துகள்