அலைபேசி வழி எடுத்த படங்கள் 9.6.2017 கவிஞர் இரா .இரவி !

அலைபேசி வழி எடுத்த படங்கள் 9.6.2017 கவிஞர் இரா .இரவி !
ஒரு நாள் வாழ்க்கை என்றாலும்
ஓராயிரம் மகிழ்ச்சி
மலர்கள்  !


கருத்துகள்