மண்ணில் பிறந்தது சாதிப்பதற்குத்தான் ! கவிஞர் இரா .இரவி !மண்ணில் பிறந்தது சாதிப்பதற்குத்தான் !

கவிஞர் இரா .இரவி !

இமயம் தொட முடியாது என்றார்கள்
இமயம் தொட்டு வந்தான் சாதனையாளன் !

நிலவிற்கு செல்ல முடியாது என்றார்கள்
நிலவிற்கு சென்று வந்தான் சாதனையாளன் !

ஆழகடலில் நீந்த முடியாது என்றார்கள்
ஆழகடலில் நீந்தி வந்தான் சாதனையாளன் !

மனிதன் பறக்க முடியாது என்றார்கள்
மனிதன் பறந்தான் விமானத்தில் !

முடியாது என்பது மூடத்தனம்
முடியும் என்பதே மூலதனம் !

முடியாது என்பதை முடித்துக் காட்டு
மண்ணில் நீயே எடுத்துக்காட்டு !

நடக்காது என்பது அவ நம்பிக்கை
நடக்கும் என்பதே தன்னம்பிக்கை !

கிடைக்காது என்பது கோழைத்தனம்
கிடைக்கும் என்பதே நல்ல குணம் !

காலம் பொன் போன்றது அல்ல அல்ல
காலம் பொன்னை விட மேலானது !

பொன்னை வாங்கலாம் பணத்தால்
காலத்தை வாங்க இயலாது பணத்தால் !

ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் பயன்படுத்து
ஒரு நிமிடத்தைக் கூட வீணாக்காதே !

வாய்ப்பு வருமென்று காத்திருக்காதே
வாய்ப்பை உடன் நீயே உருவாக்கு !

உந்தன் முதல் எதிரி சோம்பேறித்தனம்
உன்னிடமிருந்து விரட்டிவிடு அவனை !

உந்தன் நல்ல நண்பன் சுறுசுறுப்பு
உன்னிடமே வைத்திடு அவனை !

நாளை என்று நாளைக் கடத்தாதே
இன்றே என்றே இனிதே முடித்திடு !

முயற்சி மூச்சென எப்போதும் இருக்கட்டும்
தளர்ச்சி தள்ளியே எப்போதும் இருக்கட்டும் !

வெற்றியை நீ தேடிச் செல்ல வேண்டாம்
வெற்றி உனைத் தேடி வாசல் வரும் !

மண்ணில் பிறந்தது வாழ்வதற்கு மட்டுமல்ல
மண்ணில் பிறந்தது சாதிப்பதற்குத்தான் !

http://tamil.pratilipi.com/kavignar-eraravi

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்