முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்களின் நெருங்கிய நண்பரும்,பலருக்கும் வானொலி வாய்ப்பு வழங்கி வரும் நல்லவர் ,வல்லவர் , திருக்குறளுக்கு அற்புத உரை எழுதிய அறிஞருமான அய்யா சுந்தர ஆவுடையப்பன் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் .

முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்களின் நெருங்கிய நண்பரும்,பலருக்கும் வானொலி வாய்ப்பு வழங்கி வரும் நல்லவர் ,வல்லவர் , திருக்குறளுக்கு அற்புத உரை எழுதிய அறிஞருமான அய்யா சுந்தர ஆவுடையப்பன் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள்

.

கருத்துகள்