புரட்சிக் கவிஞர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின் சார்பில் அதன் தலைவர் கவிமாமணி சி .வீரபாண்டியத் தென்னவன் தலைமையில் மதுரையில் உள்ள மணியம்மை பள்ளியில் கவியரங்கம் நடந்தது .செயலர் கவிஞர் இரா ,இரவி வரவேற்றார் .கவிஞர்கள் கவிதை வாசித்தனர் .

புரட்சிக் கவிஞர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின்  சார்பில் அதன் தலைவர் கவிமாமணி சி .வீரபாண்டியத் தென்னவன் தலைமையில்  மதுரையில் உள்ள மணியம்மை பள்ளியில் கவியரங்கம் நடந்தது .செயலர் கவிஞர் இரா ,இரவி வரவேற்றார் .கவிஞர்கள் கவிதை வாசித்தனர் .கருத்துகள்