அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதி நிறுவனர் இனிய நண்பர் அமரர் எம் .பழனியப்பன் அவர்களின் புதல்வி யாழினி பூப்புனித நீராட்டு விழாவில் எம் .பழனியப்பன் அவர்களின் தம்பி எம் . கோபி ,கவிஞர் இரா .இரவி .

அகவிழி  பார்வையற்றோர் விடுதி நிறுவனர் இனிய நண்பர் அமரர் எம் .பழனியப்பன் அவர்களின் புதல்வி யாழினி பூப்புனித நீராட்டு விழாவில் எம் .பழனியப்பன் அவர்களின் தம்பி எம் . கோபி ,கவிஞர் இரா .இரவி .

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்