பெங்களூரு மிருதங்கம் தயாரிப்பு .பெயர் இராமர் பாரம்பரியமாக இத்தொழில் புரிந்து வருகின்றார் . மாட்டுத்தோல்ஆ,ட்டுத்தோல் இரண்டும் வைத்து தயாரித்து வருகின்றார் .படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூரு மிருதங்கம் தயாரிப்பு .பெயர் இராமர் பாரம்பரியமாக இத்தொழில் புரிந்து வருகின்றார் . மாட்டுத்தோல்ஆ,ட்டுத்தோல் இரண்டும் வைத்து தயாரித்து வருகின்றார் .படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்