முதன்மைச்செயலர் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ. ஆ .ப. அவர்கள் நிலவொளி நாயகன் ! நன்றி புதிய தலைமுறை வார இதழ் !

முதன்மைச்செயலர் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ. ஆ .ப. அவர்கள் 
நிலவொளி  நாயகன்  !
நன்றி  புதிய தலைமுறை வார இதழ் !

கருத்துகள்