கோயம்புத்தூர் அருகே உள்ள கோதவாடி ஊரில் தமிழ் வழியில் பயின்று உலக சாதனை நிகழ்த்தி தமிழருக்கு உலக அளவில் பெருமை தேடித் தரும் இளைய கலாம் மயில்சாமி அண்ணாதுரை .இவருக்கு கலாமிற்கு தந்தது போல குடியரசுத் தலைவர் பதவி தரலாம்.

கோயம்புத்தூர் அருகே உள்ள கோதவாடி ஊரில் தமிழ் வழியில் பயின்று உலக சாதனை நிகழ்த்தி தமிழருக்கு உலக அளவில் பெருமை தேடித் தரும் இளைய கலாம் மயில்சாமி அண்ணாதுரை .இவருக்கு கலாமிற்கு தந்தது போல குடியரசுத் தலைவர் பதவி தரலாம்.


கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்