பெங்களூருவில் காந்தி நகரில் உள்ள மிகப் பெரிய புத்தகக் கடை சப்னா .இங்கு அகில இந்தியா அளவிலான ஆங்கில நூல்கள் உள்ளன .! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூருவில் காந்தி நகரில் உள்ள மிகப் பெரிய புத்தகக் கடை சப்னா .இங்கு அகில  இந்தியா  அளவிலான ஆங்கில நூல்கள் உள்ளன .! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்