உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையி்ன் சார்பில் 11.04.2017 மற்றும் 12.04.2017 ஆகிய இரண்டு நாள்கள் உலகத் தமிழ்ச் சங்க கூட்டரங்கத்தில் ‘பன்முக நோக்கில் குறுந்தொகை’ எனும் கருத்தரங்கம் நடைபெற உள்ளது. அனைவரும் வருக!

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையி்ன் சார்பில் 11.04.2017 மற்றும் 12.04.2017 ஆகிய இரண்டு நாள்கள் உலகத் தமிழ்ச் சங்க கூட்டரங்கத்தில் ‘பன்முக நோக்கில் குறுந்தொகை’ எனும் கருத்தரங்கம் நடைபெற உள்ளது. அனைவரும் வருக!

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்