பெங்களூரு அடுமனை ( பேக்கரி ) வாசலில் அமர்ந்துள்ள பூனை ! படம் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூரு அடுமனை ( பேக்கரி ) வாசலில் அமர்ந்துள்ள பூனை ! படம்  கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்