ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

நம்பலாமா ?
சைவம் என்கிறது 
ஓநாய் !

----------------------------------


.கரண்டி சண்டை எதற்கு ?
கை இருக்கையில் 
 உண்பதற்கு ! 

கருத்துகள்