பெங்களூரு தொடர்வண்டி நிலையம் முன்பு உள்ள தொடர்வண்டி இயந்திரம் விளக்குகளால் அலங்காரம் செய்து உள்ளனர் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூரு தொடர்வண்டி நிலையம் முன்பு உள்ள தொடர்வண்டி இயந்திரம் விளக்குகளால் அலங்காரம் செய்து உள்ளனர் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !


கருத்துகள்