படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! 
படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 


உள்ளது 
வண்ண வேறுபாடு 
கோழிக்குஞ்சுகளிடமும்  !

கருப்போடு
கலக்க எண்ணும் 
வெள்ளை  !

விலகச்செல் 
ஆணவக் கொலை நடக்கலாம் 
பாவம் கருப்புக் குஞ்சுகள் !

கூடி வாழ்தல் கோடி நன்மை 
உணர வேண்டும் 
தந்தைக் கோழி !

சேதாரம் 
இல்லையென்றால் 
சேர்க்கத் தயார் !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்