படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! 

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

மெல்லினம் அல்ல 
வல்லினம் 
பெண் !

இல்லம் அலுவலகம்
இரண்டையும் பார்க்கும் 
இனியவர்கள் பெண்கள் !

சளைத்தவள் இல்லை 
களைத்தவள் இல்லை 
பணிக்கு !

கரங்கள் இரண்டு 
பணிகள் ஆயிரம் 
அசராதவள் ! 

அவள் எதிர்பார்ப்பது 
பாராட்டு இல்லை 
பண்பு !

கருத்துகள்