பெங்களூரு மெஜஸ்டிக் தொடர் வண்டி நிலையத்தில் இன்று பார்வையற்றவர்களுக்கான ( விரல்களால் தடவி அறிந்து கொள்ள முடியும் ), தகவல் பலகை திறக்கப்பட்டது . தகவல் படம் கவிஞர் இரா .இரவி

பெங்களூரு மெஜஸ்டிக் தொடர் வண்டி நிலையத்தில் இன்று பார்வையற்றவர்களுக்கான ( விரல்களால் தடவி அறிந்து கொள்ள முடியும் ),  தகவல் பலகை திறக்கப்பட்டது . தகவல் படம் கவிஞர் இரா .இரவி


கருத்துகள்