திருவண்ணாமலை அருகே உள்ள கீழ்ராவந்தவாடி படிக்கட்டில் உள்ள சிற்பங்கள் ! நன்றி கவிஞர் அறிவுமதி !

திருவண்ணாமலை அருகே உள்ள கீழ்ராவந்தவாடி படிக்கட்டில் உள்ள சிற்பங்கள் !
நன்றி கவிஞர் அறிவுமதி !கருத்துகள்