இனிய தம்பி வளர்ந்து வரும் கவிஞர் உமையவனுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் !அன்புடன் கவிஞர் இரா .இரவி !

இனிய தம்பி வளர்ந்து வரும் கவிஞர் உமையவனுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் !அன்புடன் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்