பெங்களூரு ரவீந்திர கலாசேத்ராவில் நடந்து வரும் கலைக்கண்காட்சியில் ஓவியர் யோகநாதன் வரைந்த போது ! கவிஞர் இரா .இரவி !.வளர்ந்து வரும் ஓவியர் முயற்சிக்குப் பாராட்டு

பெங்களூரு ரவீந்திர கலாசேத்ராவில் நடந்து வரும் கலைக்கண்காட்சியில் ஓவியர் யோகநாதன் வரைந்த போது ! கவிஞர் இரா .இரவி !.வளர்ந்து வரும் ஓவியர் முயற்சிக்குப் பாராட்டு .


கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்