பெங்களூரு தூரவாணி நகர் ஐ .டி .ஐ .தமிழ்மன்றம் பாவாணர் பாட்டரங்கில் நடந்தஉடனடி 2 நிமிடக்கவிதை போட்டி நடந்தது . "தாய் மொழி" என்ற தலைப்பு தரப்பட்டது . கவிஞர் இரா .இரவி இரண்டாம் பரிசு பெற்றார் .பரிசு தரப்பட்ட நூல்கள் .

பெங்களூரு தூரவாணி நகர் ஐ .டி .ஐ .தமிழ்மன்றம் பாவாணர் பாட்டரங்கில் நடந்த உடனடி 2 நிமிடக்கவிதை போட்டி நடந்தது . "தாய் மொழி" என்ற தலைப்பு தரப்பட்டது . கவிஞர் இரா .இரவி இரண்டாம் பரிசு பெற்றார் .பரிசு தரப்பட்ட நூல்கள் .கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்