பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கம் கவிதை தொகுப்பு நூல்! மதிப்புரை ;கவிஞர் இரா .இரவி நன்றி இணைய ஆசிரியர் இனிய நண்பர் அகில் !

பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கம் கவிதை தொகுப்பு நூல்!
மதிப்புரை ;கவிஞர் இரா .இரவி 
நன்றி இணைய ஆசிரியர் இனிய நண்பர் அகில் !

கருத்துகள்