இலக்கிய இணையர் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன்,தமிழ்ச் சுடர் நிர்மலா மோகன் புதுமனை புகுவிழா 12.2.2017 . அன்று மதுரையில் இல்லாத காரணத்தால் இன்றே சென்று நினைவுப் பரிசு வழங்கிய படங்கள்

இலக்கிய இணையர் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன்,தமிழ்ச் சுடர் நிர்மலா மோகன் புதுமனை புகுவிழா 12.2.2017 . அன்று மதுரையில் இல்லாத காரணத்தால் இன்றே சென்று நினைவுப் பரிசு வழங்கிய படங்கள்


கருத்துகள்