படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! 


படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

வீசியது யாரோ 
வானத்தில் 
பொன்னை !

ஆதவன் வருகைக்கு 
முன் பயணம் 
உழைக்கும் வர்க்கம் !

சூரியனின் சுடர்கள் 
வாழ்த்தி வழியனுப்பும் 
விவசாயி !

வழக்கொழிந்து விட்டன 
வண்டி மாடுகள் 
உலகமயம் !   

உழைப்பாளியின் கைப்பிடியில் 
ஒய்வு அறியாத 
சூரியன் !

கருத்துகள்