படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! 


படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 


மலரும் நினைவுகள் 
மலர்வித்தனர் 
சிறுவர்கள் !

இனிமையானவை 
இனி கிட்டாதவை
அந்தநாட்கள் !

வாங்கியபோது வராத மகிழ்வு 
விட்டபோது வந்தது 
பட்டம் !

கவிழாது தொடரும்
சிறுவர்கள் 
வெற்றிக் கூட்டணி !

எல்லையில்லா 
ஆனந்தம் அடைந்திடும் 
சிறுவர்கள் ! 

கருத்துகள்