சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய கைத்தறி நெசவுத் தொழில் ! இடம் நிலையூர் அருகே உள்ள நெசவாளர் காலனி ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய கைத்தறி நெசவுத் தொழில் ! இடம் நிலையூர் அருகே உள்ள நெசவாளர் காலனி !

கருத்துகள்