சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய கலைநயம் மிக்க சிலைகள் செய்யுமிடம் மதுரை அருகே உள்ள விளாச்சேரி கிராமம் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய
கலைநயம்  மிக்க சிலைகள் செய்யுமிடம் மதுரை அருகே உள்ள
விளாச்சேரி கிராமம் !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்