சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய மதன கோபால சாமி கோயில் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய மதன கோபால சாமி  கோயில் !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்