சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை மேலூர் அருகே உள்ள வெள்ளாளபட்டியில் உள்ள கிராமியக் கோயில் சின்ன புலி அய்யனார் கோயில் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை  மேலூர் அருகே உள்ள வெள்ளாளபட்டியில் உள்ள கிராமியக் கோயில் சின்ன புலி  அய்யனார் கோயில் !

கருத்துகள்