சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய கோரிப்பாளையம் தர்கா ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !
சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய கோரிப்பாளையம் தர்கா  !

கருத்துகள்