சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய கூடல் அழகர் பெருமாள் கோயில் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய கூடல் அழகர் பெருமாள் கோயில் !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்